Våra tjänster

Det måste bli rätt

Grunden i varje framgångsrikt företag är en lyckad affärsidé och väl fungerande ekonomirutiner. En korrekt utförd redovisning är inte bara en tillgång för företagaren som vill ha kontroll över sitt finansiella flöde- det är en skyldighet enligt lag.

Regelverken för hur ett företags redovisning ska utföras hittar du i bokföringslagen och kompletteras med skattelagstiftning. I bägge fallen sker förändringar årligen och det är företagarens skyldighet att hålla sig uppdaterad. I Sverige är bokföringsplikten så sträng att det är straffbart att inte göra rätt.

Många upplever reglerna som komplicerade och svåra att förstå. En korrekt utförd redovisning som i slutändan också ska bli ett bokslut, en årsredovisning och en deklaration är en snårig process med många fallgropar.

Inte sällan ser vi företagare som hamnat i bekymmer då den löpande bokföringen inte skötts på rätt sätt, en inlämnad årsredovisning visat sig ofullständig eller ett bakslag på en deklaration som inte upprättats som den ska. Alltid med samma resultat: en oroad företagare som får släppa fokus på sin kärnverksamhet och tråkiga konsekvenser som i de flesta fall gått att undvika.

När det blir rätt

Som konsulter möter vi många olika företagare i vitt skilda branscher. Det är en viktig faktor i varför vi i vår yrkesroll ständigt utvecklas och breddas i vårt kunnande. Vi ser dem som lyckas men möter också dem som inte gör det. För så är företagandets verkliga spelplan- vinnare och förlorare. Ibland visar sig det som var en fantastisk idé inte vara lika fantastisk i verkligheten. Ibland är företaget ett frö som gror under lång tid och utvecklas till en liten men beständig inkomstkälla. Och emellanåt spelar marknaden och ödet företagaren i händerna, expansion och överskott ett faktum.

Många av de företagare vi har förmånen att arbeta med har vi också fått följa under längre tider i både med- och motvind. Oavsett vilken fas ett företag är i så är redovisningen och den information som vi tillsammans med klienten kan ta ut ur den en ständig kompass och vägledare för företagarens dagliga verksamhet och utveckling.

Just detta -när det blir rätt- är ovärderligt för engagerad företagare med siktet inställt på långsiktighet och ekonomisk vinst.