Löneadministration

Rätt lön ger nöjd personal

De anställda är en av de största tillgångarna ett företag har. Personalen är också för många företag en av de enskilt största utgiftsposterna. Vägen till korrekta uppgifter på lönespecifikationen och rätt lönesumma insatt på den anställdes konto omfattas också av egna lagar och regelverk.

En tydlig hantering av lön skapar arbetsro för både den anställde och företagsledaren. Icke att förglömma att resurskrävande kontakter med arbetstagarorganisationer kan hållas till ett minimum.

Vi kan bistå ditt företag både med den löpande lönehanteringen, tolkning av tillämpliga kollektivavtal samt de områden som rör arbetsrättslagstiftning.

Lönehantering

 • Löneberedning
 • Administration av reseräkningar
 • Utbetalning av löner, manuellt eller via fil
 • Bokföringsorder och övriga lönejournaler
 • Underlag till skattedeklaration
 • Lönespecifikation via epost eller post
 • Administration av pension, tjänstebilar: bilförmån, drivmedelsförmån Kontrolluppgift till Skattemyndigheten och de anställda
 • Förfrågan till CSR
 • Underlag till den slutliga FORA/AMF-rapporteringen
 • Semesterberäkning
 • Hantering av arbetsgivarintyg och anställningsavtal
 • SAF och SCB statistik
 • Rapportering till Bygglösen
 • Implementering och handhavande av digital och GPS-styrd stämpelklocka
 • Lönesupport
 • Export av rapporter till Word, Excel eller till pdf-format
 • Webbaserad tidsredovisning