Outsourcing

Ibland är en outsorcad ekonomiavdelning den bästa lösningen. Att låta en neutral part helt ta över drift och personalansvar blir det mest kostnadseffektiva och det arbetssätt som skapar utrymme för den egna kärnverksamheten.

Att outsourca en ekonomifunktion med kvalitet kräver en partner med erfarenhet och ett strukturerat sätt att genomföra förstudie och implementering. Det är viktigt att övergången blir friktionsfri.

Ofta handlar det om införande av en rad nya rutiner och verktyg. Nytt affärssystem, dokumentation av ekonomiprocesser, förtydligande av ansvarsfördelning, samt i vissa fall även övertagande av personal. Den här erfarenheten finns hos oss. Vi bemannar er ekonomifunktion utifrån era behov med ekonomichef, redovisnings- och löneansvariga, administratör och rådgivare. Vi ansvarar för leverantörsreskontra, kundreskontra, löpande redovisning, löner, bokslut och rapportering med möjlighet till administrativt stöd och rådgivning.