Övriga tjänster

Bolagsbildning

För våra klienter har vi alltid möjlighet att med kort varsel bistå vid bolagsbildning.

Läs mer om bolagsbildning.

Webbtjänster

Allt fler moment inom redovisning och ekonomi övergår i digital hantering och webben blir en allt viktigare bas att arbeta utifrån. Vi kan erbjuda dig access till flera attraktiva internetbaserade tjänster. För klienter som anlitar oss för löpande redovisningsuppdrag är de dessutom i de flesta fall kostnadsfria.

Läs mer om våra webbtjänster.

Inkassotjänster

För byråns klienter erbjuder vi professionella inkassotjänster som följer branschetiska riktlinjer.

Läs mer om våra inkassotjänster.

Privatekonomisk rådgivning

Ger du företagets ekonomi mer uppmärksamhet än din egen?

En företagare verkar i två ekonomiska roller. En som företagsledare med fokus på verksamhetens siffror och resultat och en som privatperson där den egna plånboken är centrum. Det är inte helt ovanligt att företagsledaren prioriterat sitt företagande och glömt bort den privata ekonomin. Vi tycker att bägge rollerna är lika viktiga.

Läs mer om vår privatekonomisk rågdgivning.

Scanning av leverantörsfakturor