Inkassotjänster

Att få betalt för utförda tjänster och sålda varor är centralt i alla verksamheter. De allra flesta kunder sköter överenskomna betalningsvillkor. För dem som inte gör det krävs åtgärder.

Vi utformar tillsammans med dig en bra lösning för

  • Påminnelsehantering
  • Inkassokantering
  • Betalningsföreläggande via kronofogdemyndigheten
  • Efterbevakning