Webbtjänster

Vilka har vi

Vi har prövat och utvärderat ett stort antal webbtjänster och valt ut dem som vi anser vara de bästa.

Våra urvalskriterier har varit följande:

  • Webbtjänsten skall innebära ett mervärde för användaren.
  • Säkerhet i alla led skall uppfylld.
  • Webbtjänsten skall uppfylla samtliga krav för BFN och svensk lagstiftning.
  • Kostnaden för tjänsten skall vara ekonomiskt försvarbar och leverera en funktion som underlättar och/eller skapar mätbara tidsvinster.
    Innan du aktiverar en webbtjänst gör du utbildning hos oss för att lära dig arbetssätt och finesser. Därefter kommer du att var du än är, med tillgång till Internet, med några enkla klick vara färdig att arbeta.

Fakturering

Att få fakturera är ett roligt moment och kan vara skönt att själv styra. Det är vanligt att man skapar sin egen kundfaktura även om man valt att anlita konsult för redovisningen. I samarbete med oss kan det ske både via webben och ett lokalt installerat program.

Kreditupplysning

Innan man påbörjar ett arbete som innebär kostnader för en själv eller ger en kredit kan det vara värdefullt att få en upplysning om motpartens kreditvärdighet. Med vår webbtjänst får du veta allt du behöver inom loppet av ett par minuter.

Registrera tid

Att hålla reda på sin debitera tid är A och O för många företag. Det här är ett tidsverktyg som på ett enkelt sätt hjälper dig att dokumentera precis vad du gjort, när du gjort det och för vilken kunds räkning. Glöm att du någonsin igen kommer att missa någon debitering på grund av otydliga eller borttappade anteckningar. När du önskar skriver du ut tidrapporter både för eget bruk och för att bilägga en kundfaktura. Tidsverktyget nås antingen via dator eller smartphone app.

Digital stämpelklocka med gps-funktion

Detta är en väldigt bra tjänst för att hålla reda på personalkostnader. En enkel inloggningsfunktion som gör det enkelt för arbetsgivaren att säkerställa närvaro för de anställda utan att själv vara på plats. Systemet ersätter helt manuella tidrapporter och är godkänt av datainspektionen.

Nackdelen med det är att det är en tjänst i de dyrare regionerna men för den arbetsgivare som har höga lönekostnader och misstanke om att personalen inte alltid arbetar samma antal timmar som denne begär lön för är det ett utmärkt arbetsredskap som betalar tillbaka sig direkt i minskat lönesvinn.