Rådgivning

Skatterådgivning

Minst en gång om året behöver alla företag kompetent och tydlig rådgivning på området skatt.

En känd affärskedja har myntat uttrycket ” Det är dumt att betala för mycket”.

Det tycker vi också att det är. Precis lika dumt är det att betala för lite eftersom det vid en närmare granskning ovillkorligen leder till att man får betala in både det som saknas och straffavgifter ovanpå det.

Vi resonerar så här runt skatt: Betala inte mer än du behöver men betala det du måste. Vår byrå levererar kunskap, strategi och åtgärd.

Ekonomistyrning

Det är viktigt att kunna tolka sina egna siffror och att ha makten i sitt eget företag. Man kan delegera bort bokföringen och alla andra funktioner med för den delen, ansvaret däremot det varken kan eller ska man leja bort. Det är därför vi tycker om rådgivningssidan.

För större företag inrättas ofta en controller-roll för tolkning av det ekonomiska flödet och nyckeltal. Vår syn på det är att det är en tjänst som ska tillsättas med yttersta försiktighet. Genom att utveckla dina kunskaper och arbeta med att du ska förstå vad redovisningen berättar om ditt företag vet vi att vi stärker den företagsledande rollen. Vi menar att företagsledaren och business controllern är en och samma person så långt det är möjligt. Med oss som guide brukar det gå alldeles utmärkt.

Arbetsrätt och HR

Det kan inte sägas nog ofta. Ett företags personal är en av de viktigaste tillgångarna. De står också för en av de största utgiftsposterna och anställningar omfattas av betydande regelverk. Vi rekommenderar att följande punkter kan bockas av från ditt företags lista

  • Tydliga och juridskt korrekta anställningsavtal.
  • Goda kunskaper om anställdas rättigheter oavsett om företaget omfattas av kollektivavtal eller inte.
  • Genomtänkta personalpolicies och arbetsbeskrivningar.
  • Sist, men kanske viktigast av allt. Anställ rätt person från början.

Vi bistår vid upprättande av samtliga förekommande personaldokument. Deltar aktivt som rådgivare vid frågor som rör anställningens början och slut, tolkar kollektivavtalsregler och coachar i personalfrågor.