Redovisning

Bokföring från start till mål

Vårt koncept bygger på att tillsammans med klienten arbeta fram ett optimalt arbetssätt. Det kan för vissa företag innebära att man sköter ett eller flera moment själv och för andra att man överlåter samtliga steg i redovisningen och löpande ekonomiarbete till oss. Oavsett vilken väg som är bäst för just din verksamhet så kommer våra redovisningskunskaper stärka ditt företag.

Vi säkerställer att din redovisning upprättas enligt god bokföringssed och i fas med aktuell skatte- och bokföringslagstiftning.

 • Redovisningstjänster
 • Bokföring
 • Projektredovisning
 • Fakturering
 • Kundreskontra
 • Betalningsbevakning
 • Leverantörsreskontra
 • Leverantörsbetalningar
 • Elektronisk fakturahantering och Leverantörsreskontra
 • Avstämningar
 • Skattebetalningar
 • Skattedeklaration
 • Rapportpaket, t ex resultat- och balansrapporter
 • Budget- och likviditetsplanering
 • Deklaration
 • Bokslut / Årsredovisning
 • Koncernredovisning/ Koncernbokslut